Rukovatelj grederom

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove gredera te objasniti njihove funkcije.
  • Pripremiti greder za rad.
  • Rukovati pravilno komandama gredera pri održavanju cestovnih prometnica, obavljanju završnih radova na zemljanim građevinama te izradi jaraka.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja gredera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty