Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične dizalice te objasniti njihove funkcije.
  • Pregledati i pripremiti hidrauličnu dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.
  • Rukovati  pravilno  komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty