Rukovatelj mikserom

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Vozačka dozvola B kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove miksera te objasniti njihove funkcije.
  • Pripremiti mikser za rad, odabrati teren za postavljanje miksera.
  • Rukovati  pravilno   komandama miksera.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja miksera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty