Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove strojeva za polaganje betona i asfalta te objasniti njihove funkcije.
  • Pripremiti strojeve za polaganje betona i asfalta za rad.
  • Rukovati  pravilno   komandama strojeve za polaganje betona i asfalta pri postavljanju asfalta i betona.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja strojeva za polaganje betona i asfalta te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty