Rukovatelj toranjskom dizalicom

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove toranjske dizalice, te objasniti njihove funkcije.
  • Pripremiti toranjsku dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.
  • Rukovati pravilno komandama toranjske dizalice pri dizanju, spuštanju i premještanju tereta.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja toranjske dizalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere zašite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty