Rukovatelj utovarivačem

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove utovarivača te objasniti njihove funkcije,
  • Pripremiti utovarivač, odabrati teren za postavljanje utovarivača obzirom na teret koji mora utovariti.
  • Rukovati  pravilno komandama utovarivača.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja utovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty