Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste i dijelove motorne kosilice te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti kosilicu za rad te rukovati motornom kosilicom na pravilan način.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne kosilice te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

Curriculum is empty