Rukovatelj/ica prskalicom u poljoprivredi

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste i dijelove prskalice te opisati njihove funkcije
· Pregledatiprskalicu prije početka rada
· Pripremiti pravilan omjer kemijskih preparata i pesticida te provesti adekvatnu zaštitu bilja od štetnika životinjskog i biljnog porijekla.
· Pripremiti prskalicu za rad i rukovati prskalicom napravilannačin.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja prskalice te pravilno čitati dokumentacijuproizvođača
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovateljaprskalicomu poljoprivredi mogu se upisati polaznici koji:

· imaju završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja prskalicom za poljoprivredu.

 

Curriculum is empty