Rukovatelj/ica traktorom s radnim priključcima

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora i radnih priključaka te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti traktor i radne priključke za rad.
· Rukovati traktorom na pravilan način.
· Razlikovati, odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti radnje koja se obavlja traktorom u određenom vremenskom razdoblju i dospijevanju poljoprivredne kulture i/ili prilikom obavljanja transportnog posla.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja traktora i radnih priključaka te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima mogu se upisati polaznici koji imaju:

· završenu najmanje osnovnu školu,
· navršenih 18 godina života,
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za ove poslove te posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Curriculum is empty