Rukovatelj/ica valjkom

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

• Razlikovati dijelove i sklopove valjka te objasniti njihove funkcije
• Pregledati valjak prije početka rada te ga pripremiti za rad,
• Rukovati pravilno komandama valjka pri poravnavanju terena
• Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja valjka te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
• Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja valjkom mogu se upisati polaznici koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja valjkom.

Curriculum is empty