Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i CNC glodalicom

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola,
 • Najmanje 18 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
 • Poznavanje osnova računalstva.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te objasniti njihove funkcije.
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima.
 • Čitati tehnički crtež i izraditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka.
 • Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima.
 • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima.
 • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške.
 • Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka.
 • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način.
 • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Curriculum is empty