Rukovatelj/ica kombajnom

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Pripremiti kombajn za siguran i pravilan rad
· Prilagoditi kombajn za rad prema vrsti poljoprivredne kulture
· Izvesti berbu i vršidbu kukuruza, žetvu žitarica, uljarica i mahunarki, te vađenje krumpira i šećerne repe uz minimalne gubitke
· Provoditi osnovne mjere održavanja kombajna
· Primijeniti mjere zaštite na radu, pružati osnovnu prvu pomoć i koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja kombajnom može se upisati osoba koja ima:

· završenu osnovnu školu
· navršenih 18 godina
· vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i
· liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja kombajnom

 

Curriculum is empty