Rukovatelj/ica motornom pilom

Free

No student enrolled

UVJET

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja motornom pilom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Pripremiti motoru pilu za pravilan i siguran rad
  • Razlikovati alate i sredstva koja se koriste pri radu na motornoj pili
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuv, zaštite od požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu anja motorne pile
  • Primijeniti mjere zaštite na radu
  • Koristiti pravilno komande motorne pile
  • Razlikovati vrste motornih pila
  • Sigurno korištenje osnovnih sredstava za zaustavljanje krvarenja i drugih oblika neophodne prve pomoći na mjestu događaja
Curriculum is empty