Rukovatelj/ica trimerom

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

· Razlikovati vrste i dijelove trimera te opisati njihove funkcije.
· Pregledati i pripremiti trimer za rad i rukovati trimerom na pravilan način.
· Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja trimera te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja trimerom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja trimerom.

Curriculum is empty