Šivač donjišta obuće

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati, odabrati i koristiti materijale potrebne za poslova šivača donjišta obuće
· Koristiti i održavati alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način
· Pripremiti i provoditi postupke šivanja donjišta obuće
· Provoditi postupak spajanja gornjišta i donjišta obuće na ispravan način
· Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis u program:

U program osposobljavanja za poslove šivača donjišta obuće mogu se upisati osobe s najmanje:

· završenom osnovnom školom
· navršenih 18 godina
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača donjišta obuće

Curriculum is empty