Šivač gornjišta obuće

Free

No student enrolled

UVJETI

Završena osnovna škola, navršenih 15 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača/ice gornjišta obuće.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

• Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi gornjišta obuće
• Rukovati šivaćim strojevima i priborom za šivanje na stručan i siguran način
• Izvoditi pravilno postupke krojenja i šivanja gornjišta obuće
• Primijeniti mjere zaštite na radu te pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda

Curriculum is empty