Šivač odjeće

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Koristiti šivaći stroj i krojački pribor te pribor za šivanje na ispravan način
· Razlikovati i odabrati odgovarajuće materijale za krojenje i šivanje
· Izmjeriti krojačkim metrom glavne i pomoćne mjere
· Izvaditi i koristiti kroj iz krojnog arka
· Izraditi jednostavne odjevne predmete (suknju, hlače, bluzu)
· Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju šivač odjeće može se upisati osoba koja ima :

· završenu osnovnu školu
· navršenih 18 godina
· liječničko uvjerenje liječnika medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju šivač odjeće

Curriculum is empty