Slastičar

Free

One student enrolled

Cilj programa:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
· prigotoviti jelo:
· naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
· preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
· ustrojavati rad kuhinje
· sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
· primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
· razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
· rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje SLASTIČAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty