Soboslikar – ličilac

Free

No student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / kompetencije

 • usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu
 • usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
 • steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
 • usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
 • ovladavanje poslovnom komunikacijom etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima
 • usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
 • ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
 • steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima
 • treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga
 • spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera
 • spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala
 • stjecanje znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima
 • usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima
 • naučiti samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni
 • naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova
 • spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora
 • shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala
 • naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla
 • naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala
 • izračunati površine koje je potrebno obrađivati, te izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge
 • naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i alatima.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SOBOSLIKAR I LIČILAC /SOBOSLIKARICA I LIČITELJICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova soboslikar/ica – ličilac/teljica

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje SOBOSLIKAR I LIČILAC /SOBOSLIKARICA I LIČITELJICA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty