Talijanski opći jezik (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Free

No student enrolled

U uvjetima sve većih međunarodnih i međukulturalnih doticaja na osobnom i profesionalnom području, medijske i komunikacijske umreženosti te globalne povezanosti, znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada. Znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti. U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti) radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama.

Program učenja talijanskog jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture kojima bi se trebalo služiti kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Izvođenje programa učenja talijanskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa talijanskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

  • Za stupanj A1 – ne manje od 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj A2 – ne manje od 280 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B1 – ne manje od 560 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj B2 – ne manje od 700 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C1 – ne manje od 980 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
  • Za stupanj C2 – ne manje od 1.120 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)

Nastava se održava na stranom jeziku i tako situacije iz svakodnevnog života stranojezične zajednice postaju predmet i povod za komunikaciju između nastavnika i polaznika programa te između samih polaznika. Materinski se jezik koristi samo ako je to neophodno potrebno da bi se izbjeglo nerazumijevanje.

Curriculum is empty