Tehničar za računalstvo

Free

No student enrolled

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· posluživanje računala i računalskih mreža,
· ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
· izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
· vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
· priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
· izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
· distribucija tehničke dokumentacije računala,
· održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
· servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
· izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
· proizvodnja i razvoj programske opreme,
· umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty