Tehničar za telekomunikacije

Free

No student enrolled

 

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža
· Stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničkih znanstvenih područja, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama:
· Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
· Izgradnja pristupne korisničke mreže,
· Montiranje i održavanje telefonskih centrala,
· Montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
· Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
· Vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
· Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
· Priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
· Osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
· Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
· Montiranje i održavanje multipleksne opreme,
· Operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe, te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty