Tehničar zaštite osoba i imovine

Free

No student enrolled

Cilj obrazovanja polaznika za ovo zanimanje:

· jest osposobljavanje za primjenu osnovnih postupaka u zaštiti osoba i imovine
· provođenje planova i normativnih akata iz područja zaštite osoba i imovine
· upoznavanje s vrstama i rukovanje oružjem i drugim sredstvima zaštite okoliša i objekata.
· upoznavanje s osnovnim spoznajama iz područja kriminalistike da bi mogli što efikasnije obavljati poslove i radne zadaće
· stjecanje znanja iz područja računalstva u području zaštite

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty