Tesar

Free

No student enrolled

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

· izraditi klasične drvene oplate temelja, zidova, stropnih konstrukcija, stubišta od armiranog betona
· izraditi i demontirati velikoplošne oplate u suvremenim sustavima montažnih, lakosastavljivih i za prenošenje prikladnih elemenata oplate (tipa NOF, DOKA, PERI i sl.)
· izraditi drvene konstrukcije krovišta, drvenih stropova, drvenih stubišta, ograda
· izraditi klasične drvene radne podove i skele, nanosne skele i konstrukcije za zaštitu građevinskog iskopa, te montirati i demontirati sustav metalnih skela i oplata za zaštitu građevinskog iskopa.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty