Turistički/a interpretator/ica muzeja Vučedolske kulture

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Izdvojiti i objasniti osnove turizma i turističkog tržišta.
· Razlikovati elemente komunikacijskog procesa te koristiti metode uspješnog komuniciranja kao i vještine verbalne i neverbalne komunikacije.
· Odabrati i primijeniti prezentacijske, interpretatorske i pripovjedačke vještine u turističkoj interpretaciji.
· Komunicirati na primjeren način s različitim grupama uvažavajući njihove kulturološko-vrijednosne specifičnosti i socio-demografska obilježja (dobne skupine: djeca, umirovljenici..).
· Pružiti/prenijeti pamtljivu i atraktivnu interpretaciju Muzeja Vučedolske kulture.

· Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova turističkog interpretatora mogu se upisati:

· osobe sa završenom srednjom školom smjer hotelijersko-turistički tehničar / hotelijersko turistički komercijalist,
· osobe sa završenom srednjom školom (četverogodišnjeg trajanja) koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča za Vukovarsko – srijemsku i/ili Osječko – baranjsku županiju,
· osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručnim studijem (stručni prvostupnik/prvostupnica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (magistar/magistra) ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem (stručni specijalist/specijalistica) humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· apsolventi i studenti na zadnjoj godini sveučilišnih/stručnih/preddiplomskih i diplomskih ili integriranih i diplomskih te specijalističkih diplomskih stručnih studija humanističkih, društvenih znanosti, te umjetničkog područja,
· s obveznim poznavanjem najmanje jednog stranog jezika,
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

 

Curriculum is empty