Veterinarski tehničar

Free

No student enrolled

Cilj programa:

Program za veterinarske tehničare omogućava obrazovanje srednjeg stručnog kadra u veterinarskoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tijekom obrazovanja polaznici se osposobljavaju za obavljanje svih veterinarskih poslova, a koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije, te za laboratorijske poslove tehničke naravi.

Opis poslova veterinarskog tehničara:

Veterinarski tehničari obavljaju:

· tehničke poslove preventive zaraznih i invazionih bolesti,
· nadzor nad održavanjem prikladnih veterinarsko sanitarnih uvjeta u postupku sa životinjama, njihovim proizvodima i otpacima, te sredstvima za liječenje i zaštitu životinja,
· pripremu životinja za pregled i liječenje, pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu,
· kastraciju odojaka,
· provedbu tehničkih poslova pri umjetnom osjemenjivanju,
· pomoć pri porođaju, njegu mladunčadi, čuvanje lijekova i cjepiva,
· pomoć pri razudbi lešina, uzimanje, pakiranje i slanje materijala za dijagnostičke pretrage,
· izvođenje jednostavnijih pretraga, pripremu instrumenata i pribora za pregled i zahvate koje izvodi veterinar.

Polaznik stoga mora imati dobro opće obrazovanje, posebice u biologiji, fizici i kemiji, te informatici, što omogućava lakše savladavanje i razumijevanje stručnog dijela programa.

Strukovna znanja traže dobro poznavanje ekonomskih i epizootioloških značajki bolesti, svrsishodnosti i redoslijeda preventivnih zahvata, pružanje prve pomoći i održavanje radne i proizvodne sposobnosti životinja.

U ostvarivanju programa velika važnost daje se praktičnoj nastavi, kojom polaznici stječu vještine i navike potrebne za obavljanje poslova i radnih zadaća utvrđenih nastavnim planom i programom.

Praktična nastava realizira se tijekom sve četiri nastavne godine, a izvodi se u veterinarskim stanicama i ambulantama te ostalim veterinarskim ustanovama.

Uvjeti upisa:

· U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VETERINARSKI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova
· Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje veterinarski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Potrebno je dobro psihofizičko i fizičko zdravlja, posebno dar sluha i vida, dobra koordinacija pokreta, psihička stabilnost i osjećaj odgovornosti, sposobnost za ophođeje sa životinjama i ljudima, ljubav prema životinjama.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty