Voćar/ica

Free

No student enrolled

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati građu i fenološki ciklus voćaka te ekološke uvjete za uzgoj voća,
· Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi voća,
· Koristiti alate i sredstva za poslove voćara na siguran način,
· Prepoznati i suzbijati bolesti voćaka,
· Prepoznati svojstva i kvalitetu voća te proizvoda od voća na osnovu boje, mirisa i okusa,
· Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište,
· Primijeniti mjere zaštite na radu, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara mogu se upisati osobe sa najmanje:

· završenom osnovnom školom
· navršenih 18 godina
· liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voćara.

 

Curriculum is empty