Zidar

Free

No student enrolled

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

· zidati strukture svih vrsta nosivih zidova i polumontažnih i montažnih stropova te pregradnih stijena od opekarskih proizvoda i elemenata za zidanje od drugih vrsta materijala (betonskih, kamenih, termo-blokova, siporex izorast elemenata, sendvič – panela i sl.)
· žbukati raznovrsne mortove i obraditi grube površine unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova radi pripreme za završnu obradu ličenjem ili oblaganjem
· izvoditi termičke i ukrasne kompaktne sustave zaštite fasadnih zidova
· izvesti, ugraditi jednostavnije ugradbene konstrukcije za stabilnost i ukrutu nenosivih polja zidanih stijena i konstrukcija otvora kao što su nadvoji, serklaži, zidani stupovi, ojačanja i sl.
· zidati dimnjake, ogradne parapetne i obložne zidove, lukove i svodove
· zamazivati podne podloge radi oblaganja podova završnim oblogama
· ugraditi okvire konstrukcija za zatvaranje građevinskih otvora, stolarskih i bravarskih.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZIDAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR polaznik mora imati najmanje 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty