Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / kompetencije

 • poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
 • naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca
 • naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
 • poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
 • steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova
 • osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog  područja
 • svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa
 • razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
 • naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FRIZER/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova FRIZERA/KE

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje FRIZER/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.