INSTRUKTOR-A/ICE GRUPNOG FITNESA UZ GLAZBU
INSTRUKTOR-A/ICE FITNESA U TERETANI

Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):

  • pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.
  • fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.
  • osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM:

  • Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti
  • Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)
  • hotelima, koji provode sportske  programe
  • svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete

PREDNOSTI KOJE STJEČETE ZAVRŠETKOM NAŠEG VERIFICIRANOG PROGRAMA:

  • Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Plan i program:

Instruktor fitnesa u teretani

RB. NASTAVNA CJELINA BROJ SATI
T V PN
SK IK
1. OSNOVE ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE VJEŽBANJA 16 8    / /
2. ŽIVOTNI STIL I PRINCIPI VJEŽBANJA U FITNESU 9 5     / /
3. OSNOVE TEORIJE TRENINGA U FITNESU 8 4    2 /
4. OSNOVE PSIHOLOGIJE SPORTA I KOMUNIKACIJA U FITNESU

 

 

8 4 2 /
5. METODIKA INDIVIDUALNIH  FITNES PROGRAMA 15 7 35 /
6. ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

 

4 1 2 /
7. PRAKTIČNA NASTAVA /

 

 /

 

/

 

80
UKUPNO 60 29 41 80
SVEUKUPNO 210

Plan i program:

Instruktora/ice  grupnog fitnesa uz glazbu

Rb. Nastavna cjelina Broj sati   Ukupno
T V PN
SK IK  
1. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije vježbanja 35 11 46
2. Osnove teorije treninga 12 6 4 22
3. Zdravlje i prehrana 11 5 2 18
4. Osnovne komunikacijske vještine 7 3 2 12
5. Metodika grupnog fitnesa uz glazbu 23 11 41 75
6. Zaštita na radu i prva pomoć 5 2 3 10
7. Praktična nastava 50 50
UKUPNO 93 38 52 50 233

 

Uvjeti upisa: završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

PLANIRANI POČETAK PROGRAMA:

  • 27. veljače 2017. godine u OSIJEKU!
  • Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme! Broj mjesta je ograničen.