Uvjeti upisa:

  • Završena srednja škola za kuhara,
  • Sanitarna iskaznica,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Odrediti smisao i važnost wellnessa u turističkoj ponudi.
  • Usvojiti prehrambene potrebe wellness gostiju kao bitnu pratnju wellness tretmana i zaokruživanje uspješnosti cijelog wellness odmora.
  • Pravilno koristiti namirnice koje su primjerene za wellness prehranu, te njihovo naručivanje i obradu.
  • Preporučiti, pripremiti i prezentirati wellness obrok primjeren zahtjevima i potrebama gosta u cilju uspješnosti cijelog wellness tretmana.
  • Prepoznati prehrambene potrebe osoba sa određenim prehrambenim i zdravstvenim potrebama.
  • Pripremati jela sa organskim namirnicama, makrobiotičku i vegetarijansku prehranu po načelima dijetetike i nutricionizma.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima kuhara wellness i dijetalne prehrane.