Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar/ica.

Znanja, vještine i sposobnosti koja se stječu završetkom programa

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

 • Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
 • Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
 • Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
 • Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
 • Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
 • Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
 • Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
 • Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti upisa i potrebni dokumenti

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.