Cilj:

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znajna, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sijanju i žetvi.
 • Usvojiti znanje o sadnji poljoprivrednih kultura.
 • Razviti vještinu sadnje i obrade poljoprivrednih kultura.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sjemena.
 • Upoznati tehnologiju obrade tla.
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
 • Upoznati osnovna načela estetike u poljoprivredi.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti upisa i potrebni dokumenti

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.