Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće ovog obrazovnog programa su:

 • osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,
 • upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,
 • upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,
 • upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,
 • usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,
 • poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja
 • osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,
 • omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)
 • vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

 • upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,
 • upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,
 • osposobiti se za obavljanje svih procesa uskladištenja zrna,
 • upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva
 • upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije
 • upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.
 • usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih
 • upoznavanje učenika s hranidbom stoke,
 • uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,
 • znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,
 • upoznavanje osnovnih krmiva,
 • hranidbena vrijednost krmiva,
 • osnove skladištenja krmiva.

Uvjeti za upis:

 • U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka fitofarmaceut/kinja polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti