Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj i kompetencije:

 • Znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
 • Usvojiti znanja(definirati, nabrojati i primijeniti) o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • znati racionalno koristiti materijale i energiju.
 • Usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.
 • Naučiti poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.
 • Znati organizirati rad u različitim granama stočarstva,
 • znati pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.
 • Znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
 • znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
 • Upoznati svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvojiti znanja i steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • Razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.
 • prepoznati atraktivnost i važnost zanimanja opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka

U program izobrazbe za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI polaznik mora imati završenu srednju školu.

U program prekvalifikacije za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu minimalno trogodišnju srednju školu i najmanje 17 godina života.