Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove valjka te objasniti njihove funkcije,
  • Pregledati valjak prije početka rada te ga pripremiti za rad,
  • Rukovati pravilno komandama valjka pri poravnavanju terena,
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja valjka te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju,
  • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.