Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Položen ispit za vozača traktora.

Polaznik po završetku programa može:

  • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju zglobnim traktorom u raznim uvjetima.
  • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.
  • Znati provoditi mjere  zaštite od požara.
  • Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.