Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar/ka.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • a) opće zadaće:
  • steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,
  • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
  • spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
  • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
  • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.
 • b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:
  • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
  • upoznati opasnosti na radu,
  • upoznati propise o radu na siguran način,
  • upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
  • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,
  • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
  • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi slastičar,
  • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
  • razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),
  • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
  • upoznati opremu slastičarnice-kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),
  • znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
  • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,
  • naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima,
  • upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica,
  • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
  • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
  • upoznati namirnice biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,
  • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar/ka polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje SLASTIČAR/KA prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.