Minimalni uvjeti za upis

završena ugostiteljska srednja škola ili minimalno 1 sezona radnog iskustva u navedenim poslovima

Trajanje

210 sati

Cijena

6 800,00 KN

Broj polaznika

MAX do 24 polaznika

Nakon završenog obrazovanja polaznici stječu sljedeće kompetencije:

  • Pravilno koristiti stručnu terminologiju i izraze iz ugostiteljstva u komunikaciji na stranom jeziku
  • Primijeniti komunikacijsko-prezentacijske vještine u komunikaciji,pristupu te prepoznavanju potreba gosta na domaćem i stranom jeziku
  • Integrirati i primjenjivati osnove prodaje i marketinga u turizmu i ugostiteljstvu, te provoditi standarde i poslovne procedure u turističkim gospodarskim subjektima.
  • Prepoznati, razlikovati vinogradarske regije,pod regije,zone i vinogorja, te sorte vinove loze u svijetu i RH prema geografskom podrijetlu, organoleptičkim svojstvima i kakvoći
  • Prepoznati i razlikovati ambalažu i etiketu vina,vrste opreme za čuvanje vina, te samostalno posluživati vina sukladno usvojenim potrebnim znanjima o unaprijeđenju prodaje
  • Poznavanje eno-gastro jelovnika te samostalno posluživati jela sukladno usvojenim potrebnim znanjima o unapređenju prodaje i metodama sljubljivanju vina
  • Primijeniti i prezentirati načine dogotvoljavanja jela pred stolom gosta
  • Primijeniti pravila higijene na poslu i pravilo osobne higijene
  • Primijeniti pravila zaštite na radu,zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Kroz projekt INOVA-Inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba provedeno je istraživanje tržišta o potrebama hotela za stručnim kadrom, te znanjima, vještinama i kompetencijama stručnog kadra u turizmu i ugostiteljstvu. Rezultati istraživanja ukazali su na nedostatak potrebnih vještina za sljubljivanje hrane i vina. Hoteli ističu i nedostatnost sljedećih vještina: proaktivna prodaja, vještine prezentiranja, rad u timu i opća kultura/obrazovanje, odnos s gostom – komunikacija i upravljanje reklamacijama. Nedovoljnu točnost/pedantnost i manjak uslužnosti/ljubaznosti također navode kao nedostatne vještine kod konobara. Novi poslovi/zanimanja za kojima hoteli imaju potrebu, a po njihovom mišljenju nema adekvatnih programa obrazovanja su savjetnik za jela i pića, te smo na osnovu rezultata istraživanja razvili program Specijalist za eno-gastro poslove.

Program razvijen kroz Projekt INOVA – inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Na razvoju projekata sudjelovali su Hotel Andrija i Hotel Ivan (Solaris beach resort ), Hotel Amfiteatar Pula , Hotel Lav Vukovar, Hotel Dalmatino Vodice, Hotel & Restaurant Velanera, Hotel Olympia Vodice i Hotel Atrium Split, Učilište Studium, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Narodno učilište Rijeka i Diopter otvoreno učilište.