Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • posluživanje računala i računalskih mreža,
 • ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
 • izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
 • vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
 • izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
 • distribucija tehničke dokumentacije računala,
 • održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
 • proizvodnja i razvoj programske opreme,
 • umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVO može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVO  polaznik mora imati završenu srednju školu.