Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovnog programa

 • Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža
 • Stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničkih znanstvenih područja, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama:
 • Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
 • Izgradnja pristupne korisničke mreže,
 • Montiranje i održavanje telefonskih centrala,
 • Montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
 • Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
 • Vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
 • Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
 • Priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
 • Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
 • Osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
 • Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
 • Montiranje i održavanje multipleksne opreme,
 • Operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA TELEKOMUNIKACIJE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA TELEKOMUNIKACIJE polaznik mora imati završenu srednju školu. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe,  te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.