Uvjeti upisa:

  • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
  • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom ispitu- za upis u program prekvalifikacije
  • rodni list, domovnica, kopija osobne iskaznica
  • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje ovih poslova

Cilj obrazovanja polaznika za ovo zanimanje:

  • jest osposobljavanje za primjenu osnovnih postupaka u zaštiti osoba i imovine
  • provođenje planova i normativnih akata iz područja zaštite osoba i imovine
  • upoznavanje s vrstama i rukovanje oružjem i drugim sredstvima zaštite okoliša i objekata.
  • upoznavanje s osnovnim spoznajama iz područja kriminalistike da bi mogli što efikasnije obavljati poslove i radne zadaće
  • stjecanje znanja iz područja računalstva u području zaštite