Cilj

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom,  i uzgojem povrća.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u voćnjaku i vinogradu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pisanim uputama.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sječi voća, sadnji voća .
 • Usvojiti znanje o sadnji vinograda.
 • Razviti vještinu sadnje i obrade voćnjaka i vinograda.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica i kalemova.
 • Upoznati tehnologiju obrade tla.
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
 • Upoznati osnovna načela estetike u voćarstvu i vinogradarstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti upisa

U program stjecanja za zanimanje VOĆAR/ICA – VINOGRADAR/KA -VINAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VOĆAR/ICA – VINOGRADAR/KA – VINAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.