Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola,
 • 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • Planiranje i priprema rada.
 • Sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara i drugih nepogoda te rad i racionalno korištenje energije.
 • Izbor i primjena sredstava i pomoćnih sredstava za rad.
 • Upotreba i održavanje oruđa, pribora i uređaja namijenjenih zaštiti.
 • Unapređivanje metoda raznovrsnih oblika zaštite.
 • Usvajanje i razvijanje kulturnih potreba.
 • Shvaćanje suvremenih vrijednosti kvaliteta i potreba očuvanja zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • Stjecanje potrebnih znanja, vještina , navika i sposobnosti za rad na poslovima zaštitara koji osim neposrednih čuvarskih poslova obuhvaćaju i poslove informiranja, pregleda, evidentiranja i kontrole ulaska i izlaska u određene prostore različitih roba i osoba.
 • Provođenje ispravnih postupaka u slučaju nepredvidivih i akcidentnih situacija.