EDUAKCIJA

EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Nositelj projekta: Učilište Studium

PartnerI: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

Vrijednost projekta:  1. 484.616,44 kn

Trajanje projekta: 36 mjeseci, 25.01.2018. – 25.01.2021.

EU sufinanciranje : 100%

Područje provedbe projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Program: OP – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Opći cilj Povećati konkurentnost na tržištu rada povećanjem razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba na području Slavonije, Baranje i Srijema i to osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijama