Izobrazba za zaštitare i čuvare

Uvjeti za upis u program izobrazbe su:

  • 18 godina života
  • završena najmanje niža stručna sprema
  • ima prebivalište odnosno boravište u RH
  • opća zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenog posla (Medicina rada)
  • potvrda o nekažnjavanju
  • osoba koja od nadležne policijske uprave dobije obavijest da ispunjava uvijete koji su potrebni za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite (prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti).

Završetkom programa polaznik stječe

Znanja, vještine i sposobnosti poznavanja normativnog uređenja područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara, osnova kriminalistike i pravila postupanja, poznavanja rukovanja i gađanje iz vatrenog oružja (provodi se u streljani), osposobljavanja u primjeni tjelesne snage i samozaštite, osnova komuniciranja. Kroz trening za osposobljavanje u primjeni tjelesne snage i samozaštite, polaznici usvajaju znanja iz područja borilačkih vještina.

Polazniku se po završetku programa izdaje uvjerenje o završenoj izobrazbi.