REFERENCE STRUČNJAKA

Vjekoslav Bagarić dipl.iur.

USAID
Područje : Javna nabava – upravljanje sustavom javne nabave u lokalnoj samoupravi
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave
Europska komisija, TAIEX
Javna nabava – Procedure javne nabave
Ministarstvo gospodarstva I ITC ILO (International Trening Center)
Javna nabava – trening trenera u javnoj nabavi u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey

Zlatko Hosu dipl.iur.

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave

Ovlaštenje: ( KLASA:UP/I-406-01/14-01/13,  Ur.Broj:526-06-02-02-02/1-17-09 ,od  03. studenog 2017. godine.
Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 42

PROGRAMI

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE

REDOVITO USAVRŠAVANJE

PREDAVAČI

1. Vjekoslav Bagarić, dipl.iur., OIB: 39047595392

2. Zlatko Hosu, dipl.iur, OIB: 51753866781