O nama

O nama

O nama

Ustanova za obrazovanje odraslih predstavlja vodeću instituciju u ovoj grani obrazovanja i kao takva omogućuje svojim polaznicima vrhunske stručnjake i uvjete rada na područjima programa obrazovanja koje provodimo.

Dugogodišnjim radom na područjima prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškole do razdoblja nakon umirovljenja. Promicanje razvoja znanja i sposobnosti koje će omogućiti građanima prilagodbu “društvu znanja” i aktivnom sudjelovanju u svim sferama društvenog i gospodarskog života te na taj način utjecanje na vlastitu budućnost. U kontekstu cjeloživotnog obrazovanja uvažavaju se svi oblici obrazovanja: formalno obrazovanje ,neformalno obrazovanje i informalno obrazovanje, međugeneracijsko učenje.

Formalno obrazovanje označava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon završetka takvog programa polaznici dobivaju javnu ispravu.

Neformalno obrazovanje označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Provodi se neovisno od službenog obrazovnog sustava i ne vodi izdavanju javnih isprava.

Informalno obrazovanje obuhvaća aktivnosti u kojima osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Ono je prirodna pojava u svakodnevnom životu i za razliku od formalnog i neformalnog obrazovanja ne mora se odvijati svjesno.

Kako bi potaknulo razvoj cjeloživotnog obrazovanja i povećalo svijest o njegovoj nužnosti i potrebi Učilište Studium je tijekom svog poslovanja sudjelovalo kao nositelj i partner na nekoliko projekata značajnih za unaprjeđenje cjeloživotnog obrazovanja.

MISIJA

Učilište Studium promiče važnost cjeloživotnog obrazovanja kao temeljnu odrednicu modernog čovjeka u društvu znanja te je misija Učilišta Studium sustavna prilagodba zahtjevima tržišta rada te razvijanje programa obrazovanja koji će omogućiti polaznicima stvaranje znanja i vještina kojima ostvaruju prednosti prilikom zapošljavanja te napredovanje na radnim mjestima.

VIZIJA

Vizija Učilišta Studium je razvoj u vodeću obrazovnu ustanovu na tržištu RH koja s visokim stupnjem suradnje kako s državnim tako i privatnim sektorom stvara društvo zasnovano na cjeloživotnom obrazovanju.

Osnova za ostvarenje vizije je osiguranje kvalitetnih stručnih kadrova kao temelj razvoja sektora obrazovanja, razvoj suradnje s renomiranim poduzećima i institucijama na području Republike Hrvatske koji će polaznicima osigurati mentorstvo od strane stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u radu na ciljanim poslovima, koje za cilj imaju povećanje zapošljivosti , razvoj i prilagodbu programa obrazovanja zahtjevima tržišta rada.

Primajte obavijesti učilišta Studium