o nAMA

Učilište Studium ustanova je za obrazovanje odraslih predstavlja vodeću instituciju u ovoj grani obrazovanja i kao takva omogućuje svojim polaznicima vrhunske stručnjake i uvjete rada na područjima programa obrazovanja koje provodimo.

Dugogodišnjim radom na područjima prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

MISIJA

Učilište Studium promiče važnost cjeloživotnog obrazovanja kao temeljnu odrednicu modernog čovjeka u društvu znanja te je misija Učilišta Studium sustavna prilagodba zahtjevima tržišta rada te razvijanje programa obrazovanja koji će omogućiti polaznicima stvaranje znanja i vještina kojima ostvaruju prednosti prilikom zapošljavanja te napredovanje na radnim mjestima.

VIZIJA

Vizija Učilišta Studium je razvoj u vodeću obrazovnu ustanovu na tržištu RH koja s visokim stupnjem suradnje kako s državnim tako i privatnim sektorom stvara društvo zasnovano na cjeloživotnom obrazovanju.

Osnova za ostvarenje vizije je osiguranje kvalitetnih stručnih kadrova kao temelj razvoja sektora obrazovanja, razvoj suradnje s renomiranim poduzećima i institucijama na području Republike Hrvatske koji će polaznicima osigurati mentorstvo od strane stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u radu na ciljanim poslovima, koje za cilj imaju povećanje zapošljivosti , razvoj i prilagodbu programa obrazovanja zahtjevima tržišta rada.

     Učilište Studium u Osijeku i Vukovaru prve su ustanove za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj koje su ponosni nositelj znaka Hrvatska kvaliteta. Znak Hrvatska kvaliteta dodijeljen je na temelju dobro razvijenih partnerskih odnosa Učilišta Studium na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Razinu kvalitete potvrđuje i poslovna mreža s više od 152 vanjska predavača koji kontinuirano surađuju s Učilištem Studium na osmišljavanju obrazovnih programa čijom se provedbom mijenja kvalitativna struktura radnog stanovništva i potencijalni radne snage. Uz sve navedeno Učilište Studium nudi i veliki raspon različitih programa, in house treninga te radionica sa svrhom poboljšanja kvalitete i učinkovitosti u obrazovanju odraslih. 

IES

Učilište Studium prva je ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj koja je certificirana od strane International Education Society – najveće specijalizirane ustanove za certifikaciju ustanova raznih vrsta, a posebno srednjih i visokih škola te ustanova za cjeloživotno obrazovanje. Certifikat je svojevrsno jamstvo razine obrazovanja koja omogućuje međunarodnu usporedbu.

PARTNERI I SURADNICI