Po završetku programa polaznik stječe srednju stručnu spremu (SSS) naziva Hotelijersko-turistički tehničar i sljedeće mogućnosti:

Zapošljavanje u struci – u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama gdje rade na planiranju, organiziranju i ostvarivanju turističkih i izletničkih aranžmana i službenih putovanja, istražuju i analiziraju turističko tržište, komuniciraju s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, a ovisno o radnom mjestu, mogu obavljati recepcijske promidžbene i organizacijske poslove te biti turistički vodiči.

Hotelijersko-turistički tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na različitim radnim mjestima:

  • izrađuje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku raščlambu turističkih i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja,
  • obrađuje turističko tržište, obavlja akviziciju, kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije,
  • koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
  • obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove , poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti i sl.

U obavljanju poslova hotelijersko – turistički tehničar koristi uglavnom uredsku opremu.