OBLAK

Naziv projekta: OBLAK – Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Partneri:  Učilište Studium, tvrtka VIVA-M, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Područni ured Vukovar

Vrijednost projekta: 976.301,31 kuna

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Područje provedbe projekta: Vukovarsko – srijemska županija

Program: “Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja – faza III“ u okviru Komponente 1.

Opći cilj: Projekt će doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivih skupina na tržištu jačanjem znanja i vještina u djelatnostima za kojima postoji potreba na tržištu rada. Projektom će se ciljana skupina nezaposlenih koju čine mladi, žene, osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, jačati za voditelja projekta, suradnika na EU projektima i stručnjaka za digitalni marketing kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja i mentorstvo.